Aloe Records

Poster Design: Sun Yizhou

May 20, 2023 from 15:30pm

Inside Xibianmen Small Park Ruins of Ming City Wall (Xibianmen Section), Xicheng District, Beijing

Zhao Ziyi《solo》

Mu《Tossing the ball》

Noah Ophoven-Baldwin《The sun or any brightness》 Performed by Zhu Wenbo, Sun Yizhou, John Wilton

Cornelius Cardew《Treatise》Performed by Zhao Cong, Zhao Ziyi, Shuoxin Tan, John Wilton, Wang Mengfan